Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Částka, kterou posílá otec na mou dceru je příliš nízká a my máme pak existenční problémy. Rozhodla jsem se, že požádám o zvýšení výživného. Mohu to udělat i zpětně? Katka


ODPOVĚĎ:
Ano, můžete. Změnu výše výživného lze požadovat u nezletilého dítěte až tři roky zpětně a u zletilého dítěte ode dne podání návrhu.