Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěl bych se zeptat, co je to předběžná vykonavatelnost u výživného. Díky, David.


ODPOVĚĎ:
Jelikož je rodič povinen platit výživné bez ohledu na to, zda probíhá či neprobíhá soudní řízení o výživném, rodič je již od vydání rozhodnutí povinen platit výživné v určené výši a to ještě před nabytím právní moci.