Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Slyšela jsem o tom, že pokud je výživné hodně vysoké, že může soud přikázat otci, aby jeho část posílal na spoření dítěti. Je to pravda? Magda.


ODPOVĚĎ:
Ano, je to pravda. V případě, že má otec velmi vysoké příjmy (např. půl milionu měsíčně), může soud nařídit, aby část byla předána do rukou matky a část, kterou dítě nemůe spotřebovat pak např. na stavební spoření.

Vychází se z předpokladu, že dítě má právo se podílet na životní úrovni svého rodiče.

Příklad: V praxi jsem se setkala s případem, kdy měl otec povinnost hradit výživné ve výši 60.000 Kč, z toho 20.000 Kč předával do rukám matce a zbytek částky (tedy 40.000 Kč) měsíčně dával na stavební spoření dítěte.