Počet stránek ve webu: 38.010

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rád bych se zeptal, jestliže nebudu spolupracovat se soudem a neuvedu své příjmy, z jaké částky bude výživné vypočítáno? Roman


ODPOVĚĎ:
Odmítne-li rodič doložit své příjmy z podnikání, soud může předpokládat příjem 15ti násobku životního minima, tj. asi 47.000 Kč. Výživné se potom vypočítává z této částky.
Z toho důvodu lze doporučit spolupráci se soudem.