Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mohu se s manželkou domluvit na tom, že bych jí přenechal nemovitost a na oplátku po rozvodu neplatil výživné na naše dítě? Eda


ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnosti se nelze zbavit dohodou mezi rodiči dítěte.

Výživné je nárokem dítěte, ne pečujícího rodiče. Takže takto nelze postupovat.