Počet stránek ve webu: 38.062

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dcera dokončila vysokou školu, ale chce pokračovat ve studiu a přihlásila se na další. Mám ještě platit výživné? Břetislav


ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost zpravidla zaniká nejpozději ukončením studia na vysoké škole, kdy dítě nebude již studovat dál na vyšším stupni vzděláván.

Studium na druhé vysoké škole již není zapotřebí k tomu, aby se dítě byco schopné samo živit.

Z toho důvodu lze předpokládat, že na výživné již Vaše dcera nárok nemá. V případě pochybností se obraťe na právníka, se kterým detailně skutečnosti proberte a po poradě s ním event. můžete podat návrh na zrušení výživného a tím nechat rozhodnout soud.