Počet stránek ve webu: 37.997

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Syn z prvního manželství dostudoval, je nyní na úřadě práce a chce, abych na něj nadále platil výživné. Má na to nárok? Aleš


ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že je již schopen se sám uživit a že dostává finanční příspěvky od státu v nezaměstnanosti, povinnost placení výživného by Vám za normálních okolností měla skončit.

Pokud se domníváte, že již opravdu Váš syn nemá nárok na výživné a on na tom přesto trvá, nechte rozhodnout soud tím, že podáte Návrh na ukončení vyživovací povinnosti.

Obecně bych ještě chtěla upozornit na skutečnost, že povinný rodič nemůže přestat sám platit výživné, když se domnívá, že už na ně potomek nemá nárok. O této věci musí rozhodnout na podnět povinného rodiče soud.