Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manžel dcery nastoupil výkon trestu. Ona se stará o 3 nezletilé děti. Manžel (podnikatel) více než půl roku před nástupem již nepřispíval žádnou částkou do společné domácnosti. Kdo má platit nyní výživné na děti? Rodiče manžela? Je možné žádat výživné i za dobu před nástupem trestu? Výživné bude stanoveno automaticky nebo musí dcera podat návrh k soudu?

Jak je to se zastupováním dětí, pokud je požadován souhlas obou zákonných zástupců? Může být ustanoven někdo jiný z rodiny? Děkuji Laďka

ODPOVĚĎ:
Jestliže výživné dosud není stanoveno, je zapotřebí, aby Vaše dcera podala k okresnímu soudu v místě bydliště dětí návrh (žalobu) na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najde dcera k dispozici na internetu nebo jí se sepsáním návrhu může pomoci advokát. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Výživné na děti je možné žádat nejdéle tři roky zpětně.
Pokud je dceřin manžel ve vazbě nebo výkonu trestu, bude mu srážena určitá částka z jeho mzdy, je-li mu během vazby nebo výkonu trestu umožněno zaměstnání. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, stanoví, jak velkou část z výdělku povinného lze použít na úhradu výživného. Srážky k úhradě výživného se provádějí na základě rozhodnutí soudu, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (odměny odsouzeného), a to ve výši stanovené tímto rozhodnutím. Tímto způsobem je hrazena jak částka výživného které bude splatné po dobu výkonu trestu, tak výživné, které je dlužné z doby předchozí.
Jestliže ale dceřin manžel nemá výdělečné a majetkové možnosti buď proto, že je práce neschopen, nebo proto, že mu správou věznice nebyla práce přidělena, nelze mu za takovou dobu ukládat placení výživného. Pokud by ale byl ve výkonu trestu proto, že byl odsouzen za trestný čin zanedbání povinné výživy, je v takovém případě nutné ponechat i po dobu výkonu trestu odnětí svobody stanovené výživné v dosavadní výši, nesvědčí-li jiné okolnosti pro jeho změnu.
Pokud dceřin manžel ve vězení nebude pracovat a tudíž nebude schopen vyživovací povinnost vůči svým dětem plnit, mohla by vyživovací povinnost přejít na prarodiče dítěte. V tomto případě Vás ale musím upozornit na to, že soud vždy vede řízení o výživném se všemi prarodiči dětí, nikoliv pouze s rodiči Vašeho manžela. Výživné by tedy pravděpodobně bylo stanoveno všem prarodičům.
Co se týče zastupování dětí, nejsem si jistá, jaké situace máte na mysli, ale například požadavek na souhlas obou zákonných zástupců dítěte u lékařských výkonů, které mohou negativně ovlivnit zdravotní stav a kvalitu života nezletilého, už ze zákona zmizel. Souhlas obou zákonných zástupců tedy není nutný, bude stačit souhlas matky dítěte, Vaší dcery.