Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rodiče se po 40 ti letech manželství rozešli, ale nerozvedli se. Máma si našla nový podnájem, finančně je pro ni příliš drahé bydlet samostatně. Má malý důchod. Proto chceme zažádat o vyživovací povinnost otce. Má otec vyživovací povinnost, pokud spolu nežijí? Jakým způsobem o ni zažádat? Jak mohu matce pomoct?

Má otec nárok na společné jmění manželů, pokud máma vlastní družstevní byt zděděný po její matce? Děkuji za odpověď. Iveta

ODPOVĚĎ:
Pokud jsou Vaši rodiče stále manželi, mají vůči sobě nadále vzájemnou vyživovací povinnost. Jestliže se tedy Vaše maminka ocitla v tíživé finanční situaci a její příjmy nestačí k úhradě jejích životních nákladů, může požadovat výživné po svém manželovi – Vašem otci. Pokud nebude možné se s manželem na výši výživného dohodnout, bude muset maminka podat k okresnímu soudu v místě bydliště manžela návrh (žalobu) na určení výše výživného pro sebe jako manželku. Vzory takového návrhu najde maminka k dispozici na internetu nebo jí se sepsáním takového návrhu může pomoci advokát.
V žalobě by maminka měla uvést všechny důležité okolnosti a důvody, na základě kterých se domnívá, že by jí měl manžel platit výživné. Zejména by měla uvést to, jaké má příjmy, jaké jsou její výdaje a z jakého důvodu nemá možnost si své příjmy zvýšit vlastním přičiněním. Měla by uvést také to, jaké jsou příjmy a životní úroveň jejího manžela, navrhnout výši výživného, kterou by jí měl soud přiznat a od jaké doby - výživné je možné požadovat nejdříve ode dne podání žaloby, zpětně to není možné. Součástí žaloby může být také návrh na tzv. předběžné opatření, o kterém soudy rozhodují během několika dní.
Pokud je maminčin příjem nízký, může požádat o přidělení advokáta ex offo, který by ji zastupoval bezplatně a pomohl jí se sepsáním žádosti k soudu. Ohledně bezplatné právní pomoci se můžete obrátit na Českou advokátní komoru – více informací zde: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617
Vyživovací povinnost vůči rodičům mají i jejich děti, takže vůči mamince máte vyživovací povinnost i Vy jako její dcera. Vyživovací povinnost mezi manželi ale předchází vyživovací povinnosti dětí k rodičům, takže nejdříve by měl výživné Vaší mamince poskytnout její manžel – Váš otec.
Doporučuji Vaší mamince zvážit i další možnosti, jak si zvýšit příjem – například podat žádost o příspěvek na bydlení či dávky pomoci v hmotné nouzi.
Věci získané dědictvím – a to jak děděním ze zákona, tak ze závěti – nepatří do společného jmění manželů. Zděděný družstevní byt tedy patří pouze Vaší mamince a Váš otec na něj nemá právní nárok.