Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dohodli jsme se s manželkou na rozvodu a vypořádali smluvně majetkové vztahy a manželka podala žalobu o rozvod, ke které jsem přiložil svůj souhlas. Máme 4 zletilé studující děti, dohodli jsme se vzájemně na výši výživného. Jelikož spolu nežijeme a nebydlíme, tuto částku ji pravidelně již nějakou dobu posílám. Manželka mi naopak nebrání ve styku s dětmi v jejich společném bydlišti. V současné době mám nařízenou exekuci na mzdu. Při výpočtu srážky se mi odečítají částky na vyživované osoby. Budou mé vlastní zletilé děti po rozvodu, na které platím na základě nepsané dohody výživné, považovány za vyživované osoby pro účely výpočtu srážky ze mzdy?    Jde o to , že pokud by tomu tak nebylo nebudu schopen po rozvodu z důvodu navýšení sražené částky ze mzdy schopen dohodnuté výživné hradit. Děkuji, Mojmír


ODPOVĚĎ:
Nařízení vlády č.595/2006 stanoví, že každý si do základní částky připočte ¼ nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. To je rodič povinen poskytovat i po rozvodu, případný rozvod tedy nehraje roli.