Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V květnu došla na soudy tabulka, podle které by se mělo řídit výživné na děti.
Rád bych se zeptal, zda tato tabulka je jen doporučující nebo zda je taxativně striktně daná (bavme se o okolnostech, kdy je dítě zdravé, má normální potřeby atd., nemá tedy zvýšené potřeby vzhledem ke zdravotnímu stavu apod.).
Jestliže mám např. dítě, které má 2 roky, platím 25% ze svého platu, mohu požadovat soudně, aby mi bylo snížené podle této tabulky na 9-13% platu? Filip


ODPOVĚĎ:
Tyto tabulky jsou pouze doporučující, nikoliv závazné. Navíc se výživné neposuzuje pouze podle příjmů, ale i podle majetku.
Dítě musí mít dle zákona stejný životní standart jako jeho rodič.
Žádost o změnu rozhodnutí o výživném podat můžete, avšak rozhodnutí bude záviset jen na soudci.