Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jak se odvolat proti rozhodnutí soudu. Žádal jsem o snížení výživného, jsem dlouhodobě nemocen, pobírám dávky ve výši 4.500 Kč. Mám stanovené výživné 1.400 Kč na dceru. Ve vlastní péči mám syna který má 17 let. Soud mi i tak výživné nesnížil. Dále jsem se snažil o úpravu styku s dcerou, neboť s bývalou ženou není domluva.

Navrhl jsem nějaký návrh - i má bývalá žena a soudkyně rozhodla více méně jak chtěla bývalá žena. Jak se mohu odvolat? Rozhodnutí ještě písemně nedošlo, jen na e-mail. Chci udržet sourozenecký vztah syna a dcery. Jsem 3 roky nemocen, nemám nárok na alespoň částečný důchod? Můj dotaz tedy zní jak se mohu odvolat proti obojímu? Bývalá manželka má příjem cca. 18.000 Kč. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Pokud byla Vaše žádost o snížení výživného zamítnuta, můžete se ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí soudu odvolat nebo podat nový návrh na snížení výživného. Argumentujte zejména zhoršením Vaší finanční situace a další vyživovací povinností vůči synovi. Stejně tak můžete podat nový návrh na úpravu styku s Vaší dcerou nebo se proti stávajícímu rozhodnutí odvolat. Informace o možnosti odvolání bude součástí soudního rozhodnutí, které obdržíte. Vzory těchto návrhů jsou k dispozici volně na internetu - například v naší poradně v sekci Vzory zdarma - nebo Vám se sepsáním návrhů může pomoci příslušná sociální pracovnice na oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na sociálním odboru městského úřadu.