Počet stránek ve webu: 37.119

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám bratra, který je rozvedený a má 10letého syna, který žije s matkou. Bratr platí pravidelné výživné 3.500 Kč a syna má i polovinu měsíce u sebe. Matka v únoru 2013 požádala o zvýšení výživného, soud jí vyhověl a výživné činí 4.000 Kč měsíčně. Navíc uložil bratrovi zaplatit zpětně vyrovnání výživného od února do dubna 2013 12.000 Kč a to do 1 měsíce.

Když se bratr zeptal za co platí těch 12.000 Kč, soudce neodpověděl. Co dělat? Děkuji, Zdislava

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda Váš bratr upozornil soudce na skutečnost, že jeho syn u něj tráví někdy i polovinu měsíce, upozornil. Pokud u bratra syn tráví téměř srovnatelné množství času jako u matky, pak i jejich náklady na synovu výchovu a výživu mohou být téměř srovnatelné, což by mělo být při stanovení výše výživného zohledněno. Jestliže Váš bratr se zvýšením výživného nesouhlasí a ještě neuplynula lhůta pro odvolání, může se proti soudnímu rozhodnutí odvolat. Pokud lhůta pro odvolání již uplynula, může Váš bratr podat nový návrh na snížení výživného. V případě odvolání i podání nového návrhu doporučuji argumentovat zejména množstvím času, který syn u Vašeho bratra tráví.

Co se částky 12.000 Kč týče, jedná se o celkovou částku, která by po zvýšení výživného měla být matce od února do března vyplacena. Jestliže ale Váš bratr i během soudního řízení hradil výživné v původní výši (3.500 Kč), pak bude zcela dostačující uhradit za dobu od února do dubna pouze přiznané navýšení výživného, tedy částku 1.500 Kč (3x 500 Kč).