Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manželova dcera (16 let) bude mít za půl roku sama miminko. Bude pobírat rodičovský příspěvek. Je otec dítěte povinný platit do dovršení 18 let? Děkuji za odpověď. Ivana


ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Pokud tedy otec dítěte ještě studuje, bydlí u rodičů a nemá žádný majetek, není z čeho platit výživné. Dle § 88 odst. 2 zákona o rodině pokud potomci nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází tato povinnost na předky. Příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší. Ve Vašem případě to znamená, že můžete výživné požadovat i po rodičích nezletilého otce. A to i soudní cestou formou žaloby pokud se nedohodnete.