Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dobrý den, ráda bych využila Vaší poradny a objasnila si pár věcí před soudem s bývalým přítelem (nebyli jsem nikdy manželé) o výchově a výživě našeho ročního syna a také ohledně výživného na mě.
1. Když je podle zákona o rodině, otec dítěte, za kterého není matka provdána, povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím - znamená to, celé těhotenství + dva roky? Nebo dva roky s těhotenstvím včetně? A pokud by se jednalo o první možnost, platí se v tomto případě nějaké soudní poplatky?Nebo je to stejné jako v případě soudu o výživné na syna, který je od poplatků podle zákona zproštěn?
2. Jakým způsobem mám u soudu vyjádřit, že během doby čekání na soudní jednání mezi námi došlo k dohodě? Zpočátku jsme dohodu chtěli oba, pak se bývalý přítel zasekl ohledně setkávání se synem, ale teď 14 dní před soudem mé pozměněné návrhy přijal. Dohodli jsme s také na výši výživného.Návrh k soudu jsem podávala já.
3. Je možné, že bývalý přítel opět změní názor, tak se chci zeptat, co můžu u soudu očekávat? Jak probíhá a jaké bývají nejčastější otázky? Sociální pracovnice u mě už byla a vše se jí zdálo v pořádku. Je nutné mít s sebou právníka? Děkuji, Naďa


ODPOVĚĎ:
Povinnost otce vůči neprovdané matce jeho dítěte trvá po dobu dvou let, jakož i k tomu další náklady související s těhotenstvím a porodem. Znamená to, že je povinen se přiměřeně podílet na nákladech po dobu těhotenství, související s těhotenstvím a dále ještě dva roky po porodu. Neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem je od soudního poplatku osvobozena.

Pokud mezi vámi došlo k dohodě, doporučuji ji předložit u soudu písemně, jinak soudci oznámit znění dohody, které pak schválí s ohledem na zájem dítěte. Rozhodně s sebou nemusíte mít právníka. Doporučuji si sepsat, jaké máte náklady na syna, jaký je jeho zdravotní stav, a jestli potřebuje nějakou zvláštní péči. To jsou nejčastější dotazy, které chtějí soudci po matce zpravidla vyčíslit.