Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chci se zeptat, zda se při určování výživného na zletilé dítě započítávají či jinak zohledňují náhrady zvýšených nákladů života v zahraničí dle vládního nařízení 62/1994 Sb.? Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Žádná jednoznačná zákonná úprava ohledně zohledňování náhrad zvýšených životních nákladů během práce v zahraničí při určení výše výživného neexistuje. Je pravděpodobné, že soud tyto náhrady nějakým způsobem zohlední, nicméně s nimi velmi pravděpodobně nebude nakládat jako s běžným mzdovým příjmem zaměstnance v ČR, nýbrž zohlední jejich zvláštní charakter a to, že mají sloužit k úhradě zvýšených životních nákladů. Pokud nebudete s rozhodnutím soudu o výši výživného spokojen, máte samozřejmě možnost se ve stanovené lhůtě proti rozsudku odvolat.