Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Starala jsem se o dceru 18 let, nyní dcera studuje na VŠ. Ta se nyní odstěhovala a říká, že má právo na výživné ode mne i od bývalého manžela, který na ni stále platí výživné už mnoho let. Vzniká mi vyživovací povinnost i přesto, že jsem o dceru pečovala po celý její život? Kolik mám dceři případně platit? Ivana


ODPOVĚĎ:
Vaše povinnost platit dceři výživné není omezeno jejím věkem ani bydlištěm. Vaše povinnost trvá do té doby, dokud není dcera schopna se živit sama. Pokud studuje, tak Vám vyživovací povinnost rozhodně trvá a dcera ji může vymáhat i soudně.

Studenti potřebují finanční prostředky v závislosti na jejich studovaném oboru a místě studia. Průměrně se jejich náklady pohybují od 4000 – 8000 Kč. Pokud jste o dceru pečovala celý její život, jistě budete znát její průměrné měsíční náklady.