Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Od ledna 2008 neplatí můj bývalý manžel výživné na syna,který t.č.studuje VŠ. Výše výživného je po celou dobu stanovena vzhledem k sociálním poměrům bývalého muže na 300 Kč měsíčně. Ani tuto směšnou částku však syn nedostává, jeho otec ho nikdy nenavštívil, nekupuje mu dárky na narozeniny, Vánoce,...
Mám obavy, že až se syn jednou osamostatní a bude výdělečně činný, bude muset přes výše zmíněné okolnosti svého otce živit. Je možné tomuto případnému nároku bývalého manžela nějakým způsobem soudě zabránit? Děkuji, Natálie


ODPOVĚĎ:
Bohužel vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a obráceně je dána zákonem a nelze ji omezit nebo zrušit. V každém případě ale platí, že vyživovací povinnost mezi manželi a bývalými manželi předchází této povinnosti dětí vůči rodičům. To znamená, že nejprve ho bude muset vyživovat jeho současná manželka. Poté bude Váš bývalý manžel žádat výživné po Vás, jako bývalé manželce. Teprve potom po synovi. Dobré mravy vždy hrají v právu roli a každý výkon práva by měl být v souladu s dobrými mravy. Bohužel jde o velice neurčitý pojem, který jde obtížné prokázat. Ve Vaší situaci by však placení výživného synem na jeho otce bylo skutečně v rozporu s dobrými mravy.