Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bývalá manželka podala na mého manžela návrh na exukuci plného invalidního důchodu z důvodu neplacení výživného na jejich syna, proti tomu jsme podali odvolání - manžel platil, ale menší dluh vznikl. Ještě než proběhlo odvolání manžel zemřel a bylo vystaveno rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu úmrtí povinného. Bude moci uplatnit bývalá žena tento dluh v dědictví, když vlastně o dluhu nebylo pravomocně rozhodnuto? Děkuji za odpověď a přeji krásný den Laura


ODPOVĚĎ:
Smrt osoby oprávněné (potomka) ani povinné (platiče alimentů) nemá vliv na dávky výživného splatné ke dni smrti. Ty mohou být předmětem dědictví, neboť jako dluh či pohledávka zůstavitele přecházejí na jeho dědice.

Avšak pokud bude syn alespoň z části dědit po svém otci, dojde ke splynutí osoby věřitele a dlužníka a dluh v této výši zanikne.