Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Teta pořídila v době manželství v SJM družtevní byt se strýcem. Strýc zemřel a měl z prvního manželství 2 děti. Ve vašich odpovědích jsem našla, že existuje speciální právní úprava, že když byl družstevní byt pořízený za doby manželství, nešel by vůbec do dědického řízení a teta by se stala vlastníkem bytu.

Na bytovém družstvu mi toto vyvrací, že nic takového neexistuje, že byt bude součástí dědictví. Můžete mi prosím poradit, kde bych tuto právní úpravu našla a jak máme postupovat. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Právní úprava zániku společného členství manželů v bytovém družstvu v případě úmrtí jednoho z manželů je zcela konkrétně upravena v § 707 odstavec 2 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Je možné, že notář ve svém usnesení, které vydá jako soudní komisař, zmíní tento členský podíl v družstvu - v rámci vypořádání společného jmění manželů SJM. V žádném případě ho však nebude projednávat. Pouze konstatuje, že členský podíl ze zákona přešel na pozůstalou manželku. Vaše teta nabývá tento družstevní podíl celý ze zákona, a usnesení soudu k tomu není již potřeba.
O dědění družstevních bytů a družstevních podílů více zde.