Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych se informovat,zda může zaměstnavatel nařídit manželovi, aby si založil svůj účet v bance, když máme s manželem účet společný a manželův plat posílá jeho zaměstnavatel na tento společný účet, kdy já jsem majitelem účtu a manžel disponentem? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci, což platí i ve Vašem případě, protože majitelkou účtu jste Vy a nikoliv Váš manžel. Z tohoto důvodu tedy zaměstnavatel požaduje zřízení zvláštního účtu na jméno Vašeho manžela. Pokud si jej Váš manžel zřídí a zažádá zaměstnavatele o zasílání mzdy či platu na tento účet, tak je povinen zaměstnavatel tak činit. Doporučuji, abyste manželovi udělila písemnou plnou moc k využívání Vašeho účtu pro jeho potřebu výplaty mzdy a manžel poté písemně požádal zaměstnavatele o výplatu mzdy na příslušný účet a jako přílohu žádosti přiložil notářsky ověřenou plnou moc. Na žádost zaměstnance již zaměstnavatel musí vyplácet mzdu bezhotovostně.