Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V roce 2010 jsem se s dětmi - 19 a 22 let odstěhovala z nájemního bytu k rodičům. Manžel se odstěhoval do domu, který dostal již za svobodna. Po celou dobu manželství - 23let, jsme prováděli rekonstrukci domu. Manžel použil na rekonstrukci i stavební spoření, které jsme měli společné. Od našeho odstěhování manžel prodal rybářskou chatku, 200litrů slivovice, rybářské vybavení v hodnotě 200.000 Kč, obytný kontejnér a auto. Mám nárok na finanční vyrovnání z těchto prodaných věcí? Děkuji, Patricie


ODPOVĚĎ:
Jelikož jste ještě manželé, tak Váš manžel může nakládat s majetkem náležejícím do společného jmění manželů stejně jako Vy.
Dle zákona však musíte souhlasit s právními úkony překračujícími rámec obvyklé správy, což prodej majetku vyšší hodnoty zajisté je a Vy můžete žádat po manželovi náhradu škody, tím způsobenou.