Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Před manželstvím jsem zdědil nemovitosti, pozemky, lesy. Pozemky a lesy byly navráceny v restituci. Za manželství jsem prodal stromy z lesa a za peníze utržené z toho to dřeva jsem koupil auto a opravil jsem nemovitosti. Patří tyto peníze (věci, zhodnocení) do společného jmění manželů? Jsem rozveden a mám děti ve své péči. Matka dětí 2 roky neplatí výživné a k dětem se vůbec nezná. Patří i peníze-diety ze zahraničí do SJM, které jsem vložil do nemovitosti? Auto nehodlá vydat. Děkuji Oldřich


ODPOVĚĎ:
Vyloučení věcí pořízených za peníze, které jste nabyl dědictvím, docílíte pokud prokážete, že jste tyto věci pořídil transformací Vašeho výlučného majetku (prodejem dědictví). Což není jednoduché, ale ne nemožné. Celou věc ale budete muset řešit soudní cestou - v rámci vypořádání SJM (které nevím, zda už u vás proběhlo či nikoliv).

Příjem v podobě diet, který jste nabyl za trvání manželství, do společného jmění manželů (SJM) patří.