Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám na sebe uzavřené penzijní spoření a životní pojištění. Má v případě rozvodu, manžel na to nějaký nárok? Zdědila jsem po dědečkovi pole a vinice, které postupně prodávám, má v případě rozvodu, manžel nárok na peníze z prodeje tohoto dědictví? Za jaké období se vypočítává částka výživného, je to například za posledních 6 měsíců?

Anebo se to například počítá souhrnně za celý minulý rok? Příklad: 06/2017 se bude podávat návrh na svěření dětí do péče a stanovení výživného. Bude se jako průměrný příjem brát např. za posledních 6 měsíců, tj. 12/2016 až 5/2017? Anebo za celý minulý rok, tj. od 01/2016 do 12/2016? Případně za jiné období? Děkuji, Lýdie.

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. rozhodné je, z čeho platby spoření a pojištění hradíte. Pokud byste je prokazatelně hradila z peněz, které jste získala např. darem od rodičů, pak stavební spoření ani penzijní pojištění součástí SJM nejsou. Pokud ale splátky hradíte tak, jak většina lidí, tedy z Vašeho měsíčního příjmu, resp. z účtu, na který je vyplácena mzda, pak stavební spoření i penzijní pojištění součástí SJM jsou.
2. Majetek, který získáte děděním, není součástí SJM a ani finance získané prodejem tohoto majetku nejsou součástí SJM.
3. Částka výživného se vypočte z průměrného měsíčního výdělku. Průměrný měsíční výdělek se stanoví vždy za rok, kdy zaměstnavatel pro účely soudního řízení vypracuje potvrzení o příjmu. Je třeba počítat s tím, že do příjmu se započítávají i mimořádné odměny, osobní ohodnocení, prémie, . proto je často průměrný měsíční výdělek vyšší, než co je fakticky  každý měsíc připisováno pravidelně na účet.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prodej dědictví jednoho z manželů - patří peníze do SJM?
  • Rozhodné období pro výpočet výživného, alimentů pro dítě, potomka