Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželem nežijeme od 9/2014 ve společné domácnosti a děti po vzájemné dohodě máme ve střídavé péči. Během našeho manželství jsem usnesením zdědila byt po zemřelém otci. Byt jsme s manželem prodali, výtěžek z prodeje bytu byl 1.800.000 Kč. Z této částky jsme 800.000 Kč prokazatelně použili na mimořádnou splátku hypotéčního úvěru na společný byt, který máme v osobním vlastnictví.

Zbylé peníze byly investovány do vybavení bytu, cestování a vylepšení rodinného rozpočtu. Během našeho manželství jsem "dědila" ještě po babičce, respektive babička na mne před smrtí převedla členská práva ke svému družstevnímu bytu. Po její smrti jsme byt s manželem rovněž prodali a výtěžek 875.000 Kč jsme nevložili do žádné investice, používali jsme je opět pro přilepšení k rozpočtu, část peněz jsme uložili na spořící účet, který jsme po rozchodu zrušili a peníze jsme použili na zařízení nových domácností a běžné výdaje. Kromě zmíněných 800.000 Kč na splátku hypotéky nejsem schopna dokladovat, že peníze z dědictví a převodu členských práv byly použity pro společné účely. Plánuji požádat o rozvod. Prosím, jak by se při vypořádání SJM postupovalo v tomto konkrétním případě?

ODPOVĚĎ:
V případě vypořádání SJM máte samozřejmě právo na započtení toho, co jste do společného majetku vložila z peněz, které jste získala darem či děděním. Správně ale poukazujete na to, že problém je, že velkou část peněz nejste schopna dokladovat. Bohužel v daném případě se k tomu zákon staví tak, že pokud neprokážete, jste v důkazní nouzi a soud tyto částky nezapočte. Započte pouze to, co jste prokazatelně vložila do SJM, tedy pouze oněch 800.000 Kč.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prodej zděděné nemovitosti a vložení peněz do oprav bytu, domu, nemovitosti v SJM - prokázání investic