Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1999 jsme s manželem do osobního vlastnictví zakoupili jako SJM (tehdy BJM) bytovou jednotku 1+1 v Praze-Holešovicích, aby naše dcera měla během studií kde bydlet. Toto jmění bylo zakoupeno prostřednictvím hypotečního úvěru, jenž byl splacen v únoru 2009. V listopadu roku 2011 jsme polovinu této bytové jednotky darovali dceři, zbývající polovina zůstala ve SJM.

Dne 25. listopadu 2017 nabyl právní moci rozsudek, že naše manželství bylo rozvedeno, čímž SJM zaniká. Vzhledem k tomu, že předmětný byt je momentálně pronajímán cizím osobám, chtěla bych si čtvrtinu této nemovitosti ponechat jako investici a ráda bych se dotázala, jak mám postupovat a co k tomu budu potřebovat, abych byla na katastru nemovitostí zapsána jako spoluvlastník 1/4 této nemovitosti. Děkuji za odpověď Jitka

ODPOVĚĎ:
Měla byste s manželem uzavřít dohodu o vypořádání SJM, pokud tedy již nebyla uzavřena v rámci rozvodu, a tuto dohodu společně s pravomocným rozsudkem o rozvodu vložit do katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí zapíše změnu formy vlastnictví, a to ze SJM na podílové spoluvlastnictví. Tedy u Vašeho jména a jména bývalého manžela již nebude napsáno "SJM", ale bude zapsán podíl "1/4".


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak rozdělit byt, dům v SJM v katastru na díly, podíly