Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Existuje z pohledu SJM rozdíl mezi tím, zda a) nabydu dům od matky darem před uzavřením manželství nebo b) nabydu dům od matky darem v době trvání manželství nebo c) dům nabydu v dědictví v době trvání manželství? Je dům ve všech případech v mém výlučném vlastnictví?

Pokud bych dům v době trvání manželství prodala, peníze z prodeje se již stávají součástí SJM bez ohledu na způsob nabytí domu? Pokud dědictví/dar nespadá do SJM, je to nová úprava současného občanského zákoníku nebo to již bylo v předcházejícím OZ? Děkuji, Zita.

ODPOVĚĎ:
Žádný rozdíl ve Vámi uvedených situacích z pohledu vlastnického práva není. Majetek nabytý darem či dědictvím není nikdy součástí SJM, v případě rozvodu by tedy nebyl předmětem vypořádání. Tato úprava byla stejná i za účinnosti starého občanského zákoníku. Pokud byste dům prodala, pak i peníze jsou stále Vaše, ale z důkazního pohledu je důležité, aby byl viditelný tok peněz. Tj. Pokud byste např. nemovitost prodala, peníze uložila na samostatný účet, kde se peníze nemísí s výplatou a penězi manžela, a posléze z těchto peněz koupila byt, je stále Váš. Pokud byste ale peníze mísila s penězi, které jsou součástí SJM (úspory z manželství, výplaty, ...) a pak z tohoto účtu hradila případnou další nemovitost nebo peníze vybrala a hradila v hotovosti, už by bylo těžko prokazatelné, že nemovitost byla financována výlučně penězi získanými z Vašeho majetku a ve svém důsledku by pak takto koupená nemovitost byla součástí SJM.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Patří nemovitost získaná před manželstvím do SJM, společného jmění manželství?
  • Patří do SJM nemovitost získaná darem jednomu z manželů?
  • Zdědění nemovitosti jedním z manželů - patří tento byt, dům do SJM, společného jmění manželů?