Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Připouští české právo při rozvodu možnost ponechat část majetku nebo všechen ve společném vlastnictví, pokud se na tom dohodnou a písemně zaváží oba manželé? Nebo například rozdělit na ideální polovinu a právem užívání? Nebo se části majetku (dům, zahrada) vzdát ve prospěch potomka a nechat jednomu či oběma bývalým manželům právo k užívání? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu se můžete domluvit tak, že se stanete podílovými spoluvlastníky majetku, tj. každý budete mít na majetku spoluvlastnický podíl. Majetek můžete i darovat potomkům a pro sebe zřídit věcné břemeno - služebnost užívání. Žádnou jinou alternativu české právo nenabízí, v případě rozvodu již nemůžete žádný majetek nabývat společně ani ho v SJM ponechat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dohoda o společném užívání majetku při nerozděleném SJM, společném jmění manželů