Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Patří do SJM dům - novostavba, zkolaudovaná asi měsíc před svatbou, ale zapsaná do katastru nemovitostí 3 týdny po svatbě. Jako vlastník nemovitosti v katastru je zapsán pouze manžel, taktéž pozemku patřícího k nemovitosti a to 2 roky před svatbou. Předtím pár bydlel asi 5 let nesezdán ve vlastním bytě nyní manželky a společně vychovávali 2 letou dceru.

7 měsíců po nastěhování do novostavby se narodil syn. Rodina společně žije v domě 7. rokem (od 2010). Dům byl postaven převážně z finančních prostředků rodičů manžela. Rozhodnutí o stavbě bylo jejich společné. Před 1 rokem stavby domu (2009) tehdy ještě ne manžel ztratil zaměstnání a tak mu družka postoupila rodičovskou dovolenou a nastoupila do zaměstnání o rok dříve. Podle čeho se posuzuje společné jmění manželů? Děkuji za odpověď, Jiřina.

ODPOVĚĎ:
Při vypořádání společného jmění manželů SJM není zvažováno nic jiného, než majetek. Z finančního pohledu není rozhodné, kdo více finančně přispíval do chodu rodiny, není tedy rozhodné, kdo byl na rodičovské dovolené a kdo chodil do zaměstnání. Pokud byla nemovitost do evidence katastru nemovitostí zapsána až po svatbě, spadá do společného jmění manželů SJM, i když je zapsána pouze na manžela. Manžel má ale právo započítávat vnosy, tj. že nemovitost byla financována z převážné většiny jeho rodiči, neboť oni budou určitě tvrdit, že to byl dar synovi. Pokud byste řešili vypořádání SJM, doporučila bych alespoň jednu schůzku s advokátem - seznam www.advokatikomora.cz - neboť jde o problematiku značně složitou.