Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželem se rozvádíme nesporným rozvodem, máme sepsanou dohodu o vyrovnání majetkových poměrů, jejíž součástí je nemovitost, kterou jsme nabyli v manželství, která po rozvodu připadne výlučně mně.

Manžel ale nechce rozvodové papíry podepsat a klade si proto podmínku, že musí být mezi námi sepsána dohoda, ve které bude, že v případě mojí smrti, budou výhradními dědici této nemovitosti naše dvě děti (má obavy z dalšího potomka s jiným partnerem, který by si tak přišel k majetku). Má na takovou podmínku vůbec právo? Jak mám postupovat? Vyhovět mu? Je taková dohoda vůbec právně vymahatelná? Děkuji za odpověď. S pozdravem, Hanka.

ODPOVĚĎ:
Pokud by se stalo, že byste měla další dítě, tak by taková dohoda samozřejmě platná nebyla, protože pokud by se jednalo o Váš jediný majetek a na dalšího potomka by nezbylo nic, pak by taková dohoda nebyla realizovatelná, protože pokud není potomek vyděděn, něco dědit musí. Takže Váš postoj by mohl být následující - klidně mu to slíbit při vědomí, že to nebude mít stejně žádnou váhu nebo mu vysvětlit, že to tak jednoduché nebude a případně zkusit vymyslet jinou variantu.