Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Budu se rozvádět, jelikož ale ještě nejsem rozvedený, potřeboval bych si půjčit na koupi bytu. V bance mi půjčí bez souhlasu manželky 300.000 Kč. Chci se zeptat, jestli kdybych nesplácel, bude to chtít banka po mé manželce? A jestli existuje nějaký dokument, který ji ochrání, že ten dluh nepůjde za ní? Děkuji, Libor.

ODPOVĚĎ:
Pokud v průběhu manželství uzavřete smlouvu o úvěru,   půjčce či se jinak zavážete k plnění, spadá tato pohledávka do společného jmění manželů. Pokud tedy nebudete splácet, skutečně bude věřitel dlužnou částku vymáhat po Vaší manželce.
V rámci rozvodu manželství můžete uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů, ve které si upravíte veškeré majetkové poměry, vč. tohoto dluhu, přičemž se zavážete, že daný dluh zcela přebíráte a odpovídáte za jeho splnění pouze Vy. Dohoda musí být podepsána s úředně ověřenými podpisy.
Pokud se na rozvodu manželství dohodnete a budete chtít, aby proběhl tzv. nespornou cestou, je dohoda o vypořádání společného jmění manželství rovněž jednou z podmínek, aby mohl být institut nesporného rozvodu aplikován.