Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Otec, já i matka žijeme ve společném bytě. Otec přes 70 let si bere neřízeně půjčky, nechce říct na co. Chodí jen do práce a nebo je na počítači doma. Nikdy jsme za ty půjčky nic nekoupili. Jsou statisícové. Domníváme se, že je buď finančně nesvéprávný nebo ho možná někdo vydírá, což je možná ještě pravděpodobnější, když za každou cenu nechce říct, proč si je bere.

On si vezme několik půjček a ty peníze prostě hned nemá a přitom za tyto velké peníze nic nekoupil. Někam je musí prostě posílat. Momentálně jsou matka a otec v rozvodovém řízení. Od 7. září 2016 nyní do 12. října zatím ani nepřišel termín prvního stání. Do rozvodové smlouvy dal otec s matkou toto: Smluvní strany ujednaly, že závazky ze Smluv bude nadále platit manžel, neboť si výše uvedené závazky sjednal bez vědomí manželky a použil je pouze na své potřeby /Výše je ve smlouvě o rozvodu uvedeno, za trvání společného jmění, osm největších půjček (např Provident ap.) s jejich názvy a čísly půjček/. A ptám se tedy až bude po rozvodu a s otcem by se třeba zdravotně něco stalo. Je v důchodu a pracuje. Je matka tímto nějak chráněná před věřiteli, když tyto půjčky vzal otec do smlouvy o rozvodu na sebe, aby je nemusela platit i když byly za doby SJM, ale podepsány bez jejího vědomí a nebyly určeny na běžný chod domácnosti? Musela by je platit nebo je nějak chráněna touto smlouvou? Podařilo se mi na internetu najít zákon paragraf 710 zákona č. 89/2012 Sb. , který mluví takto o SJM:
Součástí společného jmění manželů SJM jsou dluhy za trvání manželství ledaže za
a/ se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b/ (to je náš případ) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb
A ptám se tedy pokud toto posíláme společnostem u nichž má otec půjčky a které nejsou uvedeny v rozvodové smlouvě. Jelikož chodí stále upomínky. Je to možnost, aby se matky netýkaly tyto dluhy i když byly podepsány v SJM, ale bez jejího souhlasu a na běžný chod domácnosti? Musela by je tedy platit nebo ne?
Jelikož kromě psychické nemoci máme i podezření na trestný čin vydírání. Máme jít na policii i když nemáme konkrétní důkazy? Jediné co nás napadá je, že by to bylo poznat, kam ty peníze chodí, z otcova účtu, ale ten je samozřejmě tajný. Máte nějakou radu? Máme i sepsanou žádost od psycholožky na finanční nesvéprávnost, ale jelikož stále od začátku září 2016 probíhá rozvod, tak se obáváme, že by podání žádosti od psycholožky o finanční svéprávnosti na soud mohlo rozvod velmi zkomplikovat a zdržet a tudíž samozřejmě se dluh zvětšoval. Je nějaký termín do kdy soud musí určit první státní rozvodu od podání žádosti o rozvod na soud? Je to tedy velmi komplikované a proto je můj dotaz poněkud delší. Pomohlo by například i vystěhování z bytu, aby ty dluhy nebyly na nás? Máte celkovou radu jak v této situaci nejlépe z uvedených možností postupovat? Který z těch kroků by byl nejúčinnější a nejrychlejší? Velmi děkuji za odpověď. Miloš

ODPOVĚĎ:
Pokud o půjčkách peněz matka nic nevěděla, pak skutečně nespadají do SJM a není povinna je po rozvodu hradit. Může se stát, že po ní některý z věřitelů bude dluh vymáhat soudně, nicméně stačí, když matka doloží tuto dohodu a zároveň prokáže, že o dluzích nevěděla. Stačí i svědeckou výpovědí rodinných příslušníků.
Pokud máte podezření, že otce někdo vydírá, pak jděte na Policii, nemusíte mít konkrétní důkaz, policie je povinna to vyšetřit a případně z účtů otce zjistit, kam finanční prostředky jdou.
Zahájení řízení o omezení svéprávnosti by skutečně mohlo rozvod zkomplikovat, pokud by bylo zjištěno, že otec má nějaké psychické problémy a byl by omezen ve svéprávnosti, nemusel by soud manželství rozvést.
Žádná lhůta na nařízení soudního jednání není, záleží vždy na konkrétní vytíženosti soudce, nicméně praxe je taková, že od podání návrhu bývá jednání nařízeno nejdříve za 3 měsíce.
Vystěhování z bytu by situaci nevyřešilo, exekutor je oprávněn zabrat majetek dlužníka bez ohledu na jeho bydliště. Tj. Pokud byt, v němž rodiče bydlí, je rodičů, exekutor jej může postihnout bez ohledu na to, zda tam otec bydlí či nikoliv.