Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

K rozvodu jsme s bývalou manželkou předložili dohodu o rozdělení společného majetku manželů SJM. Teď když jsem chtěl vložit na katastr nemovitostí změnu bylo mi sděleno, že je to možné pouze s ověřenými podpisy na dohodě. Tyto máme pouze na dohodě, která byla předložena k soudu.

A bývalá manželka nechce podepsané dohody nechat ověřit. Lze požádat soud o to, aby mi bylo umožněno provést ověřenou kopii pro katastr? Děkuji, Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Máte právo do spisu nahlížet, ale ten nesmí opustit budovu. Sám si tedy ověřenou kopii pořídit nemůžete.
Je třeba podat odůvodněnou žádost předsedovi senátu (samosoudci), který věc rozhodoval o vydání úředního opisu dohody, či potvrzení o dohodě a jejím obsahu, případně o vrácení originálu dohody oproti založení prosté kopie, kterou si pořídí sám soud. Tyto činnosti jsou zpoplatněné.