Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

04/2015 jsem podepsal smlouvu o smlouvě budoucí na stavbu bytu. Smlouva je na mé jméno. Byt budu z velké většiny financovat ze svých zdrojů. Část (cca 1/4) budu hradit z hypotečního úvěru (již ho mám podepsaný a je rovněž jen na mé jméno). Jakým způsobem vstoupí byt do SJM v případě, že se ještě před podepsáním finální kupní smlouvy ožením? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho popisu mi není zcela jasné, zda-li byt budete stavět nebo jej teprve budete kupovat. Každopádně obecně platí, že součástí společného jmění je mimo jiné to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví nebo nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem. Jedná se tedy o závazek v budoucnu uzavřít nějakou smlouvu. O nabytí nemovitosti tedy nejde. Pokud uzavřete kupní smlouvu až po uzavření manželství, pravděpodobně Váš byt bude spadat do společného jmění.