Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec s matkou měli jeden účet, resp. ten byl pouze na jméno matky (otec tam neměl zřízeno ani dispoz. právo.). Matka zemřela, účet je zablokován. Otci tam celé roky chodil jeho důchod. Část peněz na účtě je tedy jeho, a neměla by spadat do dědictví. Je toto nutné nějak dokazovat - bude k tomu přihlíženo, i když tedy účet byl psán pouze na matku? Děkuji. Miroslava

ODPOVĚĎ:
Veškerý majetek získaný oběma manžely za trvání manželství (např. výplata, důchod, různé výnosy z nájmů, cenných papírů, atd.) spadá do společného jmění manželů. Nezáleží tedy na tom, na kterého z manželů je účet vedený, protože veškeré peněžní prostředky na něm uložené, spadají do jejich společného jmění manželů, neboť je nabyli společně za trvání manželství. V dědickém řízení má notář povinnost dohledat majetek ve společném jmění zemřelého a jeho manžela, tento majetek musí v rámci dědického řízení vypořádat (zpravidla rozdělením půl na půl nebo jinou dohodou pozůstalého manžela a dědiců) a teprve poté notář vypořádává majetek, který ze společného jmění manželů připadá do dědictví.