Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Kdy zaniká SJM? Dnem právní moci rozsudku, tj. když se nikdo neodvolá do 15 dnů od doručení, nebo už v den vynesení rozsudku?

ODPOVĚĎ:
Vždy až právní mocí. V den vynesení rozsudku by to bylo pouze v případě, že při vynesení jsou všichni účastníci přítomni, vzdají se práva odvolání a soudce jim rovnou rozsudek při jednání v písemné formě předá. Tím rozsudek vlastně nabude právní moci v den, kdy byl vyhlášen.