Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme s bývalou manželkou po rozvodu. Za trvání manželství jsme si s manželkou pořídili na splátky automobil za 250.000 Kč a ten jsme splatili a manželka si ho nechala, tak by mi měla vrátit polovinu splátek + úroky. Celkově nás tento automobil vyšel na splátky + úroky 350.000 Kč. Tj. měla by mi dát za automobil 175.000 Kč?

Co na to § 742 odst. 2.
§ 742
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
(2) Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen. Děkuji za odpověď Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Pokud jste splátky uhradili za trvání manželství, pak Vám manželka musí uhradit polovinu tržní ceny vozidla ke dni právní moci rozsudku o rozvodu manželství, tedy polovinu ceny, za kterou by se vám v době rozvodu vozidlo podařilo prodat, nikoliv polovinu splátek.