Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Majetek nabytý v průběhu manželství. Ačkoliv je majetek (nemovitost) psaný v katastru nemovitostí jen na jednoho majitele, je (pokud to správně chápu) předmětem dělení při rozvodovém vypořádání společného jmění manželů SJM. Je nějaká možnost tomuto zamezit?

Lze to vyřešit tak, že majitel pozemku převede před zahájením rozvodového řízení darovací smlouvou pozemek na někoho jiného? Bude to poté předmětem dělení? Bylo by východisko převést pozemek na svého nezletilého syna? Jak je na to pohlíženo v případě že pozemek je převedený na nezletilého a manželství je již rozvedeno? Kdo s ním má právo nakládat? Pozemek (orná půda), který má celkem osm spolumajitelů. Jak postupovat v případě, že některé spolumajitele nelze dohledat respektive již někteří majitelé nežijí a dědice nelze dohledat? Je řešení obrátit se na soud s žádostí zrušení/vypořádání spoluvlastnictví? Jak je v tomto případě postupováno? Děkuji, Kvído

ODPOVĚĎ:
Je zvláštní, že pokud jste nabyl nemovitost za trvání manželství, že jste psán v KN pouze Vy. Za této situace můžete s nemovitostí nakládat samostatně. Samozřejmě manželka by tento úkon mohla napadnout jako neplatný, ale dle nového občanského zákoníku počínaje rokem 2015 je rozhodné to, co je zapsáno v katastru. Situace bude stejná, převedete-li pozemek na svého syna. Na nezletilého však není možno v důsledku nedostatku svéprávnosti bez souhlasu soudu převést nemovitost.

V posléze uvedeném případě se jeví Vaše řešení jako správné, je však otázkou, jak bude soud postupovat, nejsou-li známi všichni spoluvlastníci. Opuštěná nemovitost po deseti letech připadá do vlastnictví státu.