Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2004 jsem založila synovi (na jeho jméno) stavební spoření a pravidelně mu na něj spořím (z mého účtu a jenom já). Lze to považovat za osobní dar? V případě, že by se rozvedl, tak by nemusel dát polovinu manželce? A co penzijní připojištění? to si platí on sám. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Ano, stavební spoření, které synovi hradíte je opravdu darem. V takovém případě nenáleží spoluvlastnictví manželů a tudíž při případném rozvodu není předmětem vyrovnání. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, co nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a nebo co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Pakliže si jeden z manželů výhradně ze svých prostředků platí penzijní připojištění, jedná se opět o jeho výlučný majetek. Pakliže by na platbu pojištění užíval prostředky druhého manžela nebo společné prostředky, má druhý manžel právo na vyrovnání.