Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S přítelem se budeme brzy brát. V současnosti on vlastní rodinný dům s hypotékou - předpokládám, že dům nebude po svatbě součástí společného jmění manželů, i když budeme hypotéku splácet společně? Může dům nebo jeho část po splacení hypotéky (už v manželství) převést na mě? Děkuji za odpověď.
Jak by to bylo za situace, kdy bychom se event. rozváděli a manžel by žádal např. při prodeji domu peníze, které sám do domu vložil před manželstvím? Tzn. jak rozšířit SJM, aby bylo toto do smlouvy zaneseno? Andrea


ODPOVĚĎ:
Dům skutečně nebude do SJM patřit.
Pokud na Vás dům nepřevede, tak si pečlivě uschovávejte všechny doklady a platby na dům a hypotéku, které zaplatíte. Je to poté jediná možnost, jak tyto peníze, v případě rozvodu, získat zpět.

Pokud by na Vás část domu převedl, tak by se dům vypořádával společně se SJM. V takovém případě obecně platí, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Celkově se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.