Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Je předmětem vypořádání SJM při úmrtí manžela i stavební spoření pozůstalé manželky a penzijní připojištění pozůstalé manželky?Jsou do vypořádání SJM zahrnuté i bankovní účty manželky, které byly založeny před vznikem manželství a kdy se na vkladech nikdy a nijak manžel nepodílel? Je to tak, že ze svých vlastní prací vytvořených úspor.které chci použít jako rezervu na stáří, budu muset část vkladů dát 2 manželovým potomkům z jeho prvního manželství, ačkoli se o otce nikdy nestaraly (finančně ani jinak)? Pokud ano, existuje nějaké řešení, jak se takovéto situaci vyhnout? Eva


ODPOVĚĎ:
Pokud se vypořádává majetek, tak je nutné do něj zahrnout všechny hodnoty, tedy i spoření na stáří. A to proto, že Váš příjem ze zaměstnání, ze kterého jste spořila, patřil do SJM.

Ovšem soud přihlédne k tomu, že jste spořila pouze pro svoji potřebu, a domnívám se, že tento spořící účet přiřkne Vám a tak ho vyloučí z dědictví. Je totiž nutné vypořádat SJM, podle toho jak se který z manželů podílel na udržení majetku a jak se staral o rodinu. Při vypořádávání SJM uveďte, že šlo o účet pouze pro Vaši potřebu, že se na něm manžel nijak nepodílel atd. Soud k tomu jistě přihlédne.