Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Já i můj současný manžel máme za sebou už jedno manželsvtí, ze kterých máme každý dvě děti. Můj manžel si nepřeje, aby jeho děti z prvního manželství cokoliv dědily z našeho společného manželství. Se svými dětmi se nestýká. Zákonné důvody pro vydědění ovšem nejsou.

Rodinný dům je v rámci zúžení společného jmění manželů SJM pouze na mě. Manžel sepsal notářskou závěť, kterou odkazuje vše mě s tím, aby to jeho děti respektovaly. Je možné napsat zúžení SJM i na finanční hotovost na účtech? Dědili by neopomenutelní dědici i v případě, že manžel napsal závěť? Jaký je nejzaručenější postup "vyloučit" z dědictví neopomenutelné dědice pokud není důvod k vydědění? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Notářským zápisem lze zúžit společné jmění manželů, nebo jej úplně vyloučit tak, že vše bude pouze na Vás a manžel nebude vlastnit nic. Lze zúžit i finanční prostředky na účtech, stavební spoření, kapitálové životní pojištění, automobil, obchodní podíl, podnik a i jiný majetek. Je to vlastně jediný stoprocentní způsob, jak jeho děti z dědění vyloučit. Tím se však Váš manžel zcela vzdává svého majetku a tento je již jen Váš. Vše je možné učinit pouze u notáře.
Pokud si Váš manžel některý majetek ponechá, může napsat závěť, jeho děti jsou však nepominutelnými dědici a vždy mají nárok na svůj povinný díl s tím, že tento mohou požadovat pouze v penězích, nedohodnout-li se s dědici na jiném způsobu úhrady povinného dílu.