Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bývalý manžel začal podnikat před svatbou, já byla celé manželství (10 let) na rodičovské a mateřské dovolené se třemi dětmi, které mám nyní ve své péči. Jak se při vypořádání SJM řeší majetek firmy. Mám na mysli peníze vydělané po dobu manželství, majetek nakoupený do firmy po dobu manželství.

Pohledávky tedy vydané faktury, které které nebyly v době rozvodu dosud zaplaceny, jedná se zde o nemalou částku. Bývalý manžel tvrdí, že veškeré příjmy z podnikání patří jemu, protože firma vznikla před vznikem manželství (tedy SJM). Kdo má pravdu? Děkuji, Robert

ODPOVĚĎ:
Podle staré právní úpravy platilo, že stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Pakliže tedy manžel podnikal dokonce ještě před vznikem manželství a v průběhu manželství nepoužil do svého podnikání žádný majetek ze společného jmění manželů SJM, pak opravdu platí, že majetek (aktiva), avšak ani dluhy (pasiva) vzniklé z této činnosti se Vás netýkají. Pokud by na podnikání byly použity peníze ze společného jmění manželů, máte nárok na Váš zákonný podíl z těchto peněz.