Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Minulý rok jsme zkolaudovali rodinný domek. Tchána jsme požádali, aby nás zastoupil v administrativních záležitostech. Z toho důvodu byl zapsán jako majitel na katastrálním úřadě. Tchán darovací smlouvou přepsal nemovitost na manžela a ten je od tohoto měsíce na katastrálním úřadě evidován jako majitel nemovitosti. Znamenalo by to že když tchán přepsal na manžela rodinný dům formou daru, že bych po případném rozvodu neměla na majetek který jsme společně financovali nárok? Co mohu udělat pro to abych tomu předešla moc děkuji za info. Zdenka


ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že byl dům převeden na Vašeho manžela darovací smlouvou, považuje se z právního hlediska nemovitost za dar. Darované věci do SJM (společného jmění manželů) nenáleží. Při rozvodu byste z toho důvodu neměla na dům nárok. Darovací smlouva neměla být napsána na Vašeho manžela, ale na vás oba a tím pádem byste byla spoluvlastníkem (spolumajitelem) této nemovitosti (vidím v tom jistou účelovost jednání otce Vašeho manžela).

A jak tedy postupovat? Je nutné abyste s manželem zašli k notáři, který pro Vás vyhotoví smlouvu, ve které Váš manžel vkládá jeho dům do společného jmění manželů, tím se stanete rovnocennými spoluvlastníky. Tato smlouva se uzavírá formou notářského zápisu u notáře (dle §143a Občanského zákoníku).

Od vkladu do katastru nemovitostí se stanete rovnocennými spoluvlastníky a dům bude ve společném jmění manželů.