Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem 9 let vdaná, mám 8 letého syna a manžela, který podnikáním (fyz. osoba), tedy i za dobu trvání manželství způsobil spoustu dluhů jednak v bankovních sektorech (kde jsem jako manželka žadatele), u svých dodavatelů i u státu. V současné době je vedeno mnoho exekučních řízení, je na něho podána žaloba za předlužení, zvýhodňování věřitelů a pro neplacení daní, sociálního a zdravotního pojištění. Bojím se o sebe a syna a hledám způsob, jak nás ochránit. Existuje v této situaci ještě nějaká možnost? Zúžení SJM, vyloučení ze SJM? Bohužel nemáme předmanželskou smlouvu, ani jinou úpravu společného jmění manželů. Marie


ODPOVĚĎ:
Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Ve Vašem případě jde nepochybně o velmi závažné důvody, proto neváhejte a podejte návrh na zúžení SJM k soudu.