Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Tchánovi zemřela druhá žena. 2 měsíce před smrtí odeslala bez vědomí a souhlasu tchána ze společného účtu (účet ve společném jmění manželů SJM) velkou částku svým dětem z 1. manželství. Tchán je z toho špatný, má nějakou šanci získat část peněz zpět? Peníze byly odeslané 1.10.2012 Zemřela 26.12.2012. Děkuji. Ivana

ODPOVĚĎ:
Jediná šance, jak se proti tomuto jednání bránit, je tzv. započtení (kolace), kterou bude moci někdo z dědiců uplatnit proti jiným v rámci dědického řízení ve smyslu § 484 občanského zákoníku. Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklé darování. Pokud byla zůstavitelem zanechána závěť, je možné započtení uplatnit pouze pokud dal zůstavitel příkaz.