Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Měla bych se podruhé vdávat. Mám dvě děti a přítel jedno. Před dvěma lety jsem si koupila byt. Chtěla jsem se zeptat jestli by v případě rozvodu byt zůstal mě, nebo by měl přítel nárok na polovinu. Kupovala jsem ho sama.
A jak by to bylo v případě úmrtí? Zůstal by byt mým dětem, nebo by se museli dělit i se synem od přítele? Nestýká se s námi. Katka


ODPOVĚĎ:
Majetek, který máte před vznikem manželství a současně majetek, který jste získala dědictvím nebo darem nepatří do SJM. Byt tedy zůstane Vám. V případě úmrtí bez závěti bude nejprve následovat vypořádání SJM.
Vzhledem k tomu, že byt není v SJM půjde celý do dědictví. Dědit po Vás budou pouze Vaše děti a manžel rovným dílem. Syn Vašeho přítele by po Vás nedědil.