Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manžel vlastní ideální polovinu domku, druhou vlastní jeho matka. Chtěli bychom rekonstruovat domek s tím, že druhá polovina bude přepsána na manžela později.

Jak máme prosím postupovat v případě, že bychom chtěli sepsat dohodu o tom, že domek můžeme na své náklady zrekonstruovat a dále bez zásahů manželovy rodiny nadále užívat, či v případě manželovy smrti náležela daná nemovitost mě, nebo aby mi byla alespoň vyplacena celá částka, odpovídající hodnotě domu po rekonstrukci, bez současného podílu manželovy matky. Dohoda o přepsání není kvůli vztahům v rodině možná. Je vůbec nějaká takováto dohoda s úředně ověřenými podpisy právně akceptovatelná. Děkuji, Lubomíra

ODPOVĚĎ:
Takováto dohoda skutečně možná není - je možné, aby Vám rodina udělila souhlas k rekonstrukci, dále je možné, abyste si za rekonstrukci nechali nějakým způsobem zaplatit, pokud na věci panuje shoda, je možné sepsat i smlouvu umožňující Vám užívání celé nemovitosti. Pokud nedojde k převodu nemovitosti před tím, než by Váš manžel případně zemřel, budete dědit pouze v rámci ideální poloviny, když druhá polovina patří jeho matce. Aby Vám byla vyplacena hodnota rozdílu domu před a po rekonstrukci je možné jen na základě smlouvy, kterou se zaváže manželova matka uhradit Vám náklady rekonstrukce - jinak vynaložené náklady nijak zpět nezískáte.