Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V roce 2010 jsme založili občanské sdružení za účelem koupě bytu. V té době jsem byla svobodná a vložila jsem členský podíl, byl to srpen 2010. Rada města schválila prodej v únoru 2011. Zápis na katastr na sdružení proběhl až nyní k 31.5.2011. Já jsem se 17.6 2011 vdala.

Teď probíhá převod bytových jednotek na jednotlivé nájemce. Můj muž se mnou nikdy ve společné domácnosti nežil, nežije v tomto bytě a žít nebude a nájemní smlouva byla vždy jen na mě. Já se tudíž chci zeptat, jestli má nějaké právo na tento byt? A jak to právně ošetřit? Děkuji, Magda

ODPOVĚĎ:
V případě převodu bytu do osobního vlastnictví je nezbytné jednoznačně prohlásit, že všechny peníze, za které jste nabyla členský podíl jsou z vašich výlučných prostředků, které jste měla před vznikem manželství. Vzhledem k datu uzavření manželství by to neměl být problém. V takovém případě nabýváte byt do výlučného vlastnictví.
Z Vašeho dotazu však usuzuji, že se jedná o byt v družstevním vlastnictví, který má zcela specifickou právní úpravu. Členem družstva s právem nájmu bytu jste se stala před uzavřením manželství, automaticky jste tedy jediným členem družstva. Manželovi by vzniklo právo společného nájmu. Jen v případě jediné výjimky, a to v případě, že spolu manželé trvale nežijí společný nájem nevzniká. Doporučuji Vám tuto skutečnost doložit družstvu souhlasným prohlášením popř. jiným vhodným způsobem (např. předložením občanského průkazu manžela, kde je trvalé bydliště na zcela jiné adrese než to Vaše).