Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem 2 roky rozvedená. Bývalý manžel přestal před 4 měsíci platit půjčku, kterou si vzal na koupi auta. Půjčku si vzal v době manželství. Jelikož byla částka vyšší než 50.000 Kč, musela jsem úvěr také podepsat. Banka nyní kontaktovala mě. Nejprve jsem musela zaplatit dluhy z prodlení a nyní musím úvěr splácet.

Bohužel jsem tuto půjčku zapoměla uvést ve vyrovnání majetku. Úvěr je bez účelový. Auto, je ve vlastnictví bývalého manžela. To je uvedeno ve smlouvě o vyrovnání majetku. V bance má bývalý manžel exekuci na účet, prý dle banky dělá "mrtvého brouka", nesplácí. Chtěla bych vědět, jestli je možné po něm peníze soudně vymáhat a kdy? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší situaci záleží, kdy nastala právní moc Vašeho rozsudku o rozvodu manželství. V případě, že to není více než tři roky, podejte návrh k soudu na dodatečné vypořádání tohoto závazku ze SJM. V případě, že to je více než tři roky, tak předpokládám, že dluh je povinen platit ten, kdo ho v této tříleté lhůtě platil.
Váš bývalý manžel ho neplatí pouze z toho důvodu, že je v platební neschopnosti, takže jde o jeho dluh. V tomto druhém případě tedy opět musíte podat žalobu k soudu na vrácení těchto finančních prostředků. Tento Váš nárok se promlčuje ve třech letech, takže bych s podáním žaloby neotálela, obzvlášť s přihlédnutím k průměrné délce trvání soudního řízení v prvním stupni - 3 roky.
Vaše situace je složitá, a proto Vám doporučuji zvolit si právního zástupce k podání této žaloby (u soudu se dále již můžete hájit sama), neboť ta má přesně specifikované náležitosti, kterým je obtížné vyhovět.